Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Νεολαίας ΕΔΕΚ και Palestinian Democratic Youth Union (PDYC) το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

 

English text following

 

Κοινό Ανακοινωθέν Νεολαίας ΕΔΕΚ και Palestinian Democratic Youth Union (PDYC) σχετικά με το Κυπριακό και Παλαιστινιακό Πρόβλημα

Ενάντια σε κάθε μορφή επεκτατικής και μαξιμαλιστικής πολιτικής, είτε αυτή προέρχεται από το Ισραήλ, την Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη ισχυρή στρατιωτική δύναμη διεκδικούμε τα αυτονόητα. Ειρήνη σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ασφάλεια για κάθε άνθρωπο, ισονομία και σοσιαλιστική οικοδόμηση κοινωνιών ευμάρειας και προόδου.

 

Τα συνεχή εγκλήματα που διαπράττονται τόσο από το 1963 στην Κύπρο όσο και από το 1947 στην Παλαιστίνη δεν μπορούν να αφήνουν κανένα αδιάφορο. Τουρκία και Ισραήλ καταπατούν καθημερινά χιλιάδες δικαιωμάτων με τη στάση τους, έχουν οδηγήσει στην προσφυγοποίηση και στην εξαθλίωση εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές και παρ ‘ όλα αυτά συνεχίζουν ανενόχλητες το δολοφονικό τους έργο χωρίς να έχουν οδηγηθεί έναντι της Διεθνούς Δικαιοσύνης.

 

Τα προωθημένα σχέδια διευθέτησης των δύο προβλημάτων από τις Μεγάλες Δυνάμεις μας βρίσκουν απέναντι τους. Δεν αποδεχόμαστε ρατσιστικό διαχωρισμό των λαών βάσει θρησκευτικών, φυλετικών ή άλλων κριτηρίων. Τα σχέδια αυτά αποτελούν βαθιά ρατσιστικές, διχοτομικές και αντιδημοκρατικές αντιληψείς, καθοδηγούμενα μόνο από αισθήματα ματαιοδοξίας για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε ένας άνθρωπος ξεχωριστά έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Θεωρούμε πως τα σχέδια διαχωρισμού των λαών ευνοούν ένα μελλοντικό μοντέλο αυξημένης επιρροής οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων σε μικρότερες ομάδες ανθρώπων που θα οδηγήσει στην κάμψη του φρονήματος και της αντίστασης των παραπάνω ομάδων και άρα την ευκολότερη εγκαθίδρυση των βουλών του κυρίαρχου κεφαλαίου

 

Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Παλαιστίνη αρνούμαστε την επιβολή Εγγυήσεων από τρίτες χώρες που αναζητούν κυριαρχικά δικαιώματα σε εδάφη που δεν τους ανήκουν, καλούμε τον ΟΗΕ να αναλάβει την ευθύνη για τη διασφάλιση της Ειρήνης στην περιοχή, απαιτούμε αποχώρηση των Τούρκικων και Ισραηλινών εποίκων και στρατευμάτων κατοχής και προσδοκούμε στην αυτοδιάθεση των κυρίαρχων λαών, του Κυπριακού και του Παλαιστινιακού.

 

Πιο συγκεκριμένα ζητάμε από το Ισραήλ την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του 1947 και διεκδικούμε για την Κύπρο Ενιαίο Ανεξάρτητο Κράτος με την μορφή της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αφού μόνο αυτή διασφαλίζει την ενότητα του λαού και τη λειτουργικότητα του Κράτους, χωρίς ελλείμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς απόσχισης και διάσπασης. Αυτό το μοντέλο λύσης οφείλει να είναι και ο φάρος για διευθέτηση των αντίστοιχων προβλημάτων σε Συρία και Λίβανο και όχι το αντίθετο.

ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νεολαία ΕΔΕΚ

09-07-2017

 

————————————————————————————–

Joint Announcement of EDEK YOUTH and the Palestinian Democratic Youth Union (PDYC) on the Cyprus problem and the Palestinian issue

Against every kind of expansive and maximalist policy, whether it comes from Israel, Turkey, or any other powerful military force, we demand what is self-evident. Peace in the wider region, security for every person, equality and socialist building of societies of prosperity and progress. The continuous crimes committed both in 1974 in Cyprus and in 1947 in Palestine cannot leave anyone indifferent. Turkey and Israel trample thousands of rights every day with their attitude, have led to hundreds of thousands of souls becoming refugees and impoverished, and nevertheless continue their murderous work unhindered without being led before International Justice. The advanced plans to solve the two problems by the Great Powers find us against them. We do not accept racial segregation of peoples based on religious, racial or other criteria. These “solutions” are deeply racist, dichotomous and antidemocratic, guided only by feelings of vanity for the value of human life. Each individual person has the same obligations and rights. We consider that the plans for separating each nation’s people, favour a future model of increased influence of economic and political interests on smaller groups of people, which will lead to the decline of the opinion and resistance of the above groups and thus to the easier establishment of the sovereign parties. In both Cyprus and Palestine, we deny the imposition of Third-Country guarantees that seek sovereign rights in territories that do not belong to them, we call on the UN to assume responsibility for securing Peace in the region, demand the withdrawal of Turkish and Israeli settlers and occupation troops, and we expect the right of self-determination of the ruling people’s Cypriots and Palestinians. More specifically, we call on Israel to recognize the Palestinian State according to the borders of 1947 and demand that Cyprus becomes a Single Independent Sovereign State in the form of a Democratic Republic, since it ensures the unity of its people and the functioning of the State without any faults that can be used for purposes of segregation and disintegration. This solution model must also be the beacon to settle the corresponding problems in Syria and Lebanon.

EDEK YOUTH

09-07-2017

Share