Ορκωμοσία Νεοσυλλέκτων Οπλιτών 2021 ΕΣΣΟ

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2021 ΕΣΣΟ ευχόμαστε σε όλους τους νεοσύλλεκτους οπλίτες καλή θητεία .

Αναλαμβάνεται  σπουδαία και σοβαρή υποχρέωση έναντι της Κυπριακής Κοινωνίας για  να υπερασπιστείτε  την ελευθερία και ανεξαρτησία της ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες.

Νεολαία ΕΔΕΚ

5 Αυγούστου 2021

Share