Συμμετοχή στο σεμινάριο Δικτύωσης Νέων Περιφερειακών Συμβούλων από την YES

Από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου έγινε το πρώτο σεμινάριο Δικτύωσης Νέων Περιφερειακών Συμβούλων από την YES( Young European Socialists).

 

Προσφέρθηκε η ευκαιρία σε τέσσερα άτομα να εκπροσωπήσουν τη Νεολαία ΕΔΕΚ και να ξεκινήσουν να δικτυώνονται με πολιτικά πρόσωπα άλλων ευρωπαϊκών περιφερειακών διοικήσεων. Το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο με πολιτικές συζητήσεις, μεγάλα οράματα και νέους φίλους.

 

Αρχικά δόθηκαν ομιλίες με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και την ισότητα των δύο φύλων. Έγινε αναφορά στην σημαντικότητα των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των νεαρών πολιτικών προσώπων και των τοπικών συμβουλίων.

 

Ακολούθησε παρουσίαση για το κίνδυνο που προκαλούν οι αναπτυσσόμενες ομάδες ατόμων που πιστεύουν  πως ο πλανήτης έχει ήδη καταστραφεί και πως δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε για αλλαγή. Ευτυχώς, υπάρχουν τα μυαλά και οι τεχνολογίες να επανακτηθεί το χαμένο έδαφος, φτάνει οι νεοι να πιστέψουν και να εμπιστευτούν τυυς νέους στις τοπικές δοιηκήσεις , στηρίζοντάς τους με τον ψήφο τους και μειώνοντας έτσι την αποχή. Με στόχο, ένας ταλαιπωρημένος από κλιματική αστάθεια  πλανήτης να οδηγηθεί σε μια νέα εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης.

 

Τα σεμινάρια αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία για να εκπαιδευτούν νεοεισερχόμενα στο χώρο άτομα και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Ικανότητες όπως το να προβάλουν σωστά την κοινωνική τους προσφορά, να μπορούν να καθοδηγήσουν πλήθος μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, να μπορούν να δημιουργήσουν προτάσεις από τις ιδέες και απαιτήσεις των πολιτών και τέλος να αποφεύγουν διπλωματικά να εμπλακούν σε αχρείαστες λεκτικές διαμάχες. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικό είναι να συμμετέχουν και έμπειρα άτομα για να ενημερώνονται για τις νέες γραμμές στις οποίες θα κινηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική τους επόμενους μήνες.

 

Λεωνίδου Μάριος

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Νεολαίας ΕΔΕΚ

Share