Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

 

Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας , κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου , με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας .

Παρά τον διακηρυγμένο από τα Ηνωμένα Έθνη στόχο για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025, ο ρυθμός μείωσής της παραμένει πολύ πιο αργός από αυτόν που θα οδηγούσε στην επίτευξη του στόχου. Η παιδική εργασία φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί φαινόμενο γερά ριζωμένο κυρίως στις φτωχιές κοινωνίες.

Ως Νεολαία ΕΔΕΚ θεωρούμε πως απαιτούνται  εδώ και τώρα μέτρα για την προστασία των παιδιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθεί η σχολική διαρροή, να εξαλειφθεί η επαιτεία και η εργασία παιδιών στο δρόμο, να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η παρεμβατικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις.

 

Γραφείο Τύπου

Νεολαίας ΕΔΕΚ

12 Ιουν. 20

 

 

 

 

 

Share