Ημέρα Περιβάλλοντος

Αλλάζουμε συνήθειες για την ουσιαστικη προστασία του περιβάλλοννος στην πράξη.

Ανακυκλώνουμε

Επαναχρησιμοποιούμε

Καταναλώνουμε νερό και ηλεκτρική ενέργεια με μέτρο

Καθαρίζουμε παραλίες και δημόσιους χώρους

Χρησιμοποιούμε ποδήλατο

Φυτεύουμε

Αυξάνουμε του ποσοστό χρήσης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα ξενοδοχεία και στη βιομηχανία τα οποία θα μειώσουν και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα αντλιοστάσια.

Μετατροπή όλων των δημοσίων κτηρίων σε κτήρια μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.

Μεγαλύτερα κίνητρα για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.

Αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.

Καθορισμός ειδικών περιοχών απομονωμένων από τις οικιστικές για εγκατάσταση βαριών και οχληρών βιομηχανιών για να υπάρξει προστασία της υγείας των πολιτών.

Share