προστασία

Νεολαία ΕΔΕΚ: 28η Ιανουαρίου Ευρωπαϊκή ήμερα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε το 2006 απο το Συμβούλιο τής Ευρώπης ως η ήμερα Προστασίας Προσωπικών δεδομένων .Έτσι κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σκοπό να τονίσουν τη σημασία της ημέρας και να ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματα του,που απορρέουν απο τη σχετική νομοθεσία που αφορά την Προστασία Των Προσωπικόν μας Δ δεδομένων

Στην Κυπριακή Δημοκρατία ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμπλήρωσε φέτος 14 χρονιά απο τη θέσπιση του απο τη Βουλή των Αντιπρόσωπων με το Νόμο  138(1) 2001 στα πλαισια εναρμόνισης με το Κοινοτικό Δίκαιο και συγκεκριμένα με την οδηγία 95/46ΕΚ.

Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα  ; Με άπλα λογία είναι “Κάθε πληροφορία που άφορα ΦΥΣΙΚΟ πρόσωπο που ΖΕΙ ” και η πληροφορία αυτί τυγχάνει οποιασδήποτε επεξεργασίας και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους χειρίζονται Προσωπικά Δεδομένα Φυσικών προσώπων .Έτσι είναι καθαρό ότι ο Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζεται για Νομικά μέλη πχ (Εταιρίες , Σωμάτια) και επίσης δεν εφαρμόζεται για νεκρούς

Ο Νόμος στοχεύει στην Προστασία και σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων που αφορά την ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων

Στη Πράξη ο Νομός :

Παρέχει στον πολίτη ορισμένα δικαιώματα σχετικά με πληροφορίες που τηρούνται  σε διάφορα αρχεία αναφορικά με το άτομο .Ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει Ποια Προσωπικά του Δεδομένα Τυγχάνουν Επεξεργασίας και για ποιο σκοπό

Βασικές αρχές  για την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων είναι Τρεις

α)Νομιμότητα

β)Σκοπός

γ)Αναλογικότητα

Δηλαδή η επεξεργασία πρέπει να είναι Νόμιμη και να εξυπηρετεί συγκεκριμμένο σκοπό και τέλος να ισχύει η περίφημη αρχή τησ αναλογικότητας ! Δηλαδή αυτή η επεξεργασία να μην είναι μεγαλύτερη απ όσο χρειάζεται να είναι

ΕΠΕΙΔΗ κατά καιρούς πολλοί επικαλούνται τον Νόμο περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων για να αποφύγουν και / ή να εμποδίσουν οποιοδήποτε Νομικό έλεγχο ( π.χ Φορολογικό) .Πρέπει να τονισθεί οτι ο Νομός σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δυνατεί κάποιος να το επικαλεσθεί ως ασπίδα προστασίας οποιασδήποτε Παρανομίας !

Τέλος τονίζεται και αυτό . Ζούμε στην εποχή του Facebook και και γενικότερα στην εποχή της ασυδοσίας που πολλές φορές παρουσιάζεται στα διάφορα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης

Εδώ τονίζεται η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Πρώτος προστάτης δεν είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων αλλά ο ίδιος ο ΕΑΥΤΟΣ μας π.χ Δεν εχει Δικαίωμα κάποιος που αναρτά στην ιστοσελίδα του φωτογραφίες που αφορούν τη προσωπική του ζωή και γνωρίζει οτι τις φωτογραφίες αυτές θα τις δουν δεκάδες , εκατοντάδες ακόμη και χιλιάδες  να καταφεύγει στο γραφείο του επίτροπου προσωπικών και να καταγγείλει παραβίαση των προσωπικόν του δεδομένων και προσβολής της ιδιωτικής του ζωής.

Γραφείο Τύπου

Νεολαίας ΕΔΕΚ

28/01/2016