Σοσιαλισμός

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Η Νεολαία ΕΔΕΚ είναι εκφραστής του Ιδεολογικού ρεύματος του Σοσιαλισμού. Ο Σοσιαλισμός είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, στο οποίο τα μέσα παραγωγής αποτελούν κοινωνική και όχι ατομική ιδιοκτησία. Παρεπόμενο αυτού του χαρακτηριστικού αποτελεί η «συνεργατική» διεύθυνση της οικονομίας, είτε από ευρύτερες κοινότητες, είτε με κεντρικό έλεγχο από το ίδιο το κράτος .

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Σοσιαλισμού είναι η παραγωγή να υπηρετεί τους πολίτες και όχι την κερδοσκοπία του Κεφαλαίου όπως προνοεί το καπιταλιστικό σύστημα. Ο λαός να απολαμβάνει τα αγαθά που παράγονται από τα μέσα παραγωγή που βρίσκονται υπο κοινωνικό έλεγχο.

Ο όρος σοσιαλισμός προέρχεται από τη λατινική λέξη sociare που σημαίνει μοιράζομαι, κοινωνώ από όπου προκύπτει και η λέξη κοινωνία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Αριστερά.

Στον Σοσιαλισμό τα μέσα παραγωγής , όπως εκτάσεις γης, εργοστάσια, βιοτεχνίες , βιομηχανίες κοινωνικοποιούνται λαμβάνοντας τον έλεγχο οι εργάτες μέσω κολεκτίβων. Τα ζωτικά μέσα παραγωγής όπως οι Τηλεπικοινωνίες, η Ηλεκτροδότηση, η Ύδρευση, οι Τράπεζες, Φυσικοί Πόροι και άλλα κοινωνικά αγαθά όπως η Παιδεία η Υγεία εθνικοποιούνται. Ο Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων παραγωγής δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη των αποφάσεων είτε με άμεσο είτε με έμμεσο δημοκρατικά τρόπο. Υπο το πρίσμα του σοσιαλιστικού μοντέλου ο λαός θα έχει πρόσβαση σε όλα τα μέσα παραγωγής και θα απολαμβάνει δωρεάν τα κοινωνικά αγαθά που παρέχει το κράτος. Επίσης σε ένα σύστημα όπως το σοσιαλιστικό θα παρέχονται ισόποσες και ισότιμες ευκαιρίες σε όλους και δια μέσω της δωρεάν δημόσιας παιδείας ώστε να έχει τα κατάλληλα εχέγγυα για το μέλλον, χωρίς διακρίσεις , χωρίς να ωθεί τον κάθε πολίτη σε ένα ανούσιο και απάνθρωπο ανταγωνισμό.

Τα πλουτοπαραγωγικά μέσα παραγωγής που θα βρίσκονται υπό λαϊκό έλεγχο θα πρέπει να κατευθύνονται από τεχνοκράτες και επιστήμονες για σωστή διαχείριση αλλά και παραγωγή ωφέλιμων προϊόντων προς την κοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση οι τεχνοκράτες θα εργαστούν για το λαϊκό συμφέρον και όχι για το Κεφάλαιο.

Η πλήρης εφαρμογή του σοσιαλιστικού συστήματος στηρίζεται στις διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες και όχι στην πολιτική ή οικονομική ισχύ. Ο σοσιαλισμός για να επιτευχθεί χρειάζεται ηθική, αξιοκρατία και ριζοσπαστισμό.

Ο σοσιαλισμός έρχεται αντιμέτωπος με την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, καθώς παρατηρείται ότι η υπέρ-συσσώρευση του πλούτου από το Κεφάλαιο οδηγεί τον λαό σε δυστυχία, φτώχεια και καταπίεση. Απώτερος στόχος του σοσιαλισμού είναι η οργάνωση της εργατικής τάξης αλλά και του λαού καλλιεργώντας την ταξική συνείδηση και εντείνοντας την πάλη των τάξεων να αναρριχηθεί στην εξουσία για να εφαρμόσει το μανιφέστο του. Επιδιώκει να τερματίσει κάθε λογής ανισότητας αλλά και να αυξήσει το επίπεδο διαβίωσης του λαού, θέτοντας τέρμα στην υπεραξία του Κεφαλαίου. Τέλος, όπως είπε και ο Βλάντιμιρι Ιουλιάνοφ Λένιν (1870-1924) «Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατική δράση.»