Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;

Η Νεολαία ΕΔΕΚ είναι μια ριζοσπαστική, προοδευτική, σοσιαλιστική και δημοκρατική οργάνωση της Εναλλακτικής Αριστεράς. Αποτελούμε τη νέα θεώρηση των πραγμάτων της πολιτικής, αλλά και η ανανεωτική ριζοσπαστική πρόταση της Αριστεράς .

Το νεολαιίστικο ριζοσπαστικό  κίνημα από την ίδρυση της Σοσιαλιστικής Νεολαίας ΕΔΕΝ το 1969 την μετονομασία της σε ΝΕΟΣ το 2000 και το μετασχηματισμό της  σε Νεολαία ΕΔΕΚ το 2007, έδωσε δυναμικά και μαζικά το παρών του σε όλους τους λαϊκούς αγώνες  του Κυπριακού λαού για κοινωνική προκοπή και απελευθέρωση.  Η νεολαία της προόδου και του ριζοσπαστισμού, ήταν στην πρωτοπορία του Αντιχουντικού Αγώνα, καθώς πλήρωσε και με αίμα το προδοτικό πραξικόπημα του 1974 με τους δικούς της νεκρούς, με αποκορύφωμα την δολοφονία του Οργανωτικού Γραμματέα της ΕΔΕΝ,  Δώρου Λοϊζου. Η Νεολαία ΕΔΕΚ αποτελεί την πλέον αντικατοχική, και πατριωτική δύναμη της Αριστεράς, θέτοντας ως προτεραιότητα την λύση του Κυπριακού διασφαλίζοντας  την εθνική ακεραιότητα, την λαϊκή κυριαρχία αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Νεολαία ΕΔΕΚ αγωνίζεται για να επιτύχει την ενδυνάμωση της ταξικής συνείδησης αλλά και της ιστορικής μνήμης του νεολαιίστικου κινήματος.  Επιδιώκει με τη λύση του Κυπριακού μια ενιαία λεύτερη και σοσιαλιστική Κύπρο, όπου η επανένωση των λαϊκών τάξεων, Τ/κ και Ε/κ, και την αναγωγή τους σε ένα λαό, θα επιτύχει την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους που έχουν κατασπαραχθεί από το Κεφάλαιο.  Απώτερος σκοπός είναι η ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και η εφαρμογή ενός πιο δίκαιου και φιλολαϊκού πολιτικού-κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου τον Σοσιαλισμό.

Συγκρότηση

Ο τρόπος λειτουργίας της Νεολαίας ΕΔΕΚ, στηρίζεται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας:

 1. Την εσωτερική δημοκρατία κατά την οποία τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα:

α) στη ζωή και τη δράση της Οργάνωσης.

β) στη διαμόρφωση της γραμμής και της τακτικής της.

γ) στη λύση όλων των προβλημάτων της.

δ) στην σωστή κριτική των αποφάσεων και της πρακτικής που ακολουθείται από την Οργάνωση, με αίσθημα αυτοκριτικής και πνεύμα ειλικρίνειας και αυτοσεβασμού.

 1. Την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίαςστο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με:

α) τη συμμετοχή  αν είναι εφικτό όλων των μελών στη λήψη των σημαντικών πολιτικών αποφάσεων.

β) την άμεση εκλογή οργάνων και ανώτατων Αξιωματούχων.

 1. Τις ανοικτές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, εκλογής οργάνων και αξιωματούχων και τις ανοικτές διαδικασίες ελέγχου.
 2. Τη συνειδητή πειθαρχία και το σεβασμό των αποφάσεων και κατ’ επέκταση των οργάνων.
 3. Το δικαίωμα δημόσιας έκφρασης της διαφωνίας μέλους ή μελών σε εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας (περιλαμβανομένων και των Αξιωματούχων).

Αρχές και σκοποί 

 1. Στόχος μας η καταστολή κάθε μορφής ανισοτήτων, η δημοκρατική διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε νέου για δωρεάν δημόσια παιδεία σε όλα τα επίπεδα, για υγεία, για εργασία, για αξιοκρατία, για ισοκρατία και ισονομία στις κοινωνικές παροχές και για ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου αποτελεί βασικό σκοπό της Οργάνωσης. Προάσπιση των δικαιωμάτων και ιδιαιτεροτήτων κάθε ομάδας νέων, χωρίς διακρίσεις. Καταδικάζουμε την οιαδήποτε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
 2. Πιστεύει στις αρχές του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού – όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από τους αγώνες των λαών.  Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, αποτελεί η σύγχρονη αριστερά, με ξεκάθαρο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, με τους κοινωνικούς θεσμούς να καθοδηγούνται προς προστασία των μη προνομιούχων, προς τον έλεγχο της ασύδοτης εκμετάλλευσης εθνικών πόρων και δυνατοτήτων από τους λίγους, προς τη συνεχή μείωση και εξάλειψη ει το δυνατόν του χάσματος κατανομής τεχνογνωσίας και κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύει στην ελευθερία, στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στην κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, στην ισότητα και στην αλληλεγγύη σε τοπική και παγκόσμια διάσταση.
 3. α) Ιεραρχεί τον αγώνα για απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας ως ύψιστη προτεραιότητα και με κριτήριο αυτό τον αγώνα σταθμίζει τις ενέργειες της και εκτιμά ότι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα συναρτώνται άμεσα και επηρεάζουν αποφασιστικά τις δυνατότητες και την πορεία του αγώνα του λαού μας για ελευθερία. Η διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και του αισθήματος δικαιοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, αποτελεί την καλύτερη προϋπόθεση για την ύπαρξη αρραγούς εσωτερικού μετώπου προσανατολισμένου στον υπέρτατο απελευθερωτικό αγώνα. Κεντρική επιδίωξη της Νεολαίας ΕΔΕΚ είναι η απαλλαγή της πατρίδας μας από όλα τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και τους εποίκους, καθώς οι τελευταίοι συνιστούν έγκλημα πολέμου, με μόνο σκοπό τη δημογραφική και πολιτισμική αλλοίωση του χαρακτήρα της Κύπρου, με τη διασφάλιση ύπαρξης αξιόπιστου μηχανισμού τόσο της απομάκρυνσης όσο και της ανακοπής της συνεχούς ροής εποίκων. Επιδίωξή μας, μια λύση η οποία θα τερματίζει τα επεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών και θα μας απαλλάσσει από τις ξένες στρατιωτικές βάσεις. β) Επιδιώκουμε την άμεση εφαρμογή και στην Κύπρο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και την κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως αυτά προβλέπονται και προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και από την ΕΣΔΑ για όλους τους πολίτες και νόμιμους κατοίκους, σε όλη τη Κυπριακή επικράτεια και χωρίς αποκλίσεις.  Ζητούμε την επανατοποθέτηση του Κυπριακού ζητήματος ως θέματος διεθνούς, ως θέματος ξένης επιδρομής, παραβίασης του διεθνούς δικαίου και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ως θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής της ανεξάρτητης δημοκρατίας της Κύπρου από την Τουρκία, και μόνο ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, με την Τουρκία στο εδώλιο του κατηγορουμένου.  Μόνο με την επίτευξη λύσης διεθνούς πτυχής και χαρακτήρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σ΄ ένα δημοκρατικό εσωτερικό διάλογο. γ) Αγωνίζεται για λύση του Κυπριακού που θα κατοχυρώνει την ενότητα του κράτους και του χώρου, με μια ενιαία και αδιαίρετη, αδέσμευτη Κυπριακή Δημοκρατία, μια λύση η οποία θα διασφαλίζει την οικονομική ενότητα, τη μια διεθνή προσωπικότητα, τη μια ιθαγένεια, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών, με έμφαση στο δικαίωμα όλων των προσφύγων για επάνοδο στις πατρογονικές τους εστίες κάτω από συνθήκες ασφάλειας. Αγωνίζεται για πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική, με κατοχυρωμένα τα δικαιώματα της μειοψηφίας αλλά και της πλειοψηφίας. Μια λύση η οποία θα προνοεί ότι η Κύπρος θα έχει ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας, καθώς και μια φωνή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς. Μια λύση η οποία θα διασφαλίζει τις 3 βασικές ελευθερίες της ελεύθερης  διακίνησης, της εγκατάστασης και της ιδιοκτησίας.
 4. α)Αγωνίζεται για τη δημοκρατία και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ένα σύστημα πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, που διασφαλίζει το δικαίωμα συμμετοχής όλων των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας και στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της πολιτείας – ανεξάρτητα από φυλετική καταγωγή, φύλο ή θρησκεία που κατοχυρώνει για όλους τους πολίτες όλα τα δικαιώματα τα οποία διαλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, στα δύο Διεθνή Σύμφωνα του ΟΗΕ του 1966 και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και τα Πρωτοκολλά.  β) Υπερασπίζεται επίσης το δικαίωμα κάθε Λαού στην Αυτοδιάθεση, να καθορίζει το μέλλον του χωρίς ξένες επεμβάσεις. Έχει θέσει ως σκοπό την εφαρμογή των Αρχών της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της Αλληλεγγύης, της Ανεκτικότητας και του Σεβασμού της Πολιτισμικής Διαφορετικότητας.  Καταδικάζουμε κάθε μορφής εκμετάλλευσης, καταπίεσης και υποδούλωσης  των λαών.
 5. Ενθαρρύνει την ατομική πρωτοβουλία και υποστηρίζει την ύπαρξη σύγχρονης, αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία την παρέμβαση του κράτους για εξισορρόπηση των ανισοτήτων και δυσλειτουργιών της οικονομίας προς την κατεύθυνση της διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας. Πιστεύουμε στην ορθότητα της κρατικής παρέμβασης στην ελεύθερη αγορά, με μέτρα τα οποία θα τη διορθώνουν και δεν θα την υποκαθιστούν, με στόχο τη κοινωνική δικαιοσύνη και την επιθυμητή σωστή κατανομή του εισοδήματος. Η κρατική παρέμβαση πρέπει γενικά να αποβλέπει στην δίκαιη κατανομή των μέσων παραγωγής, στην αναδιανομή του εθνικού πλούτου κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο και στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας.  Στόχος μας ένα ποιοτικό κράτος, αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαιο. Στο κράτος πρόνοιας με κοινωνικά προσανατολισμένη οικονομία επιτυγχάνεται μια δίκαιη κοινωνία με η εξασφάλιση στον κάθε πολίτη ίσων ευκαιριών στην δωρεάν παιδεία, στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην εργασία, στη στέγη, στον πολιτισμό. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται οι συνθήκες αλληλεγγύης του συνόλου – της πολιτείας και των οργανωμένων φορέων – προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη.
 6. Δέχεται ότι η έννοια της αλληλεγγύης επεκτείνεται και μεταξύ των Λαών ως έμπρακτη συμπαράσταση σε Λαούς που αγωνίζονται ενάντια σε ανελεύθερα καταπιεστικά καθεστώτα ή ενάντια σε ξένους επιδρομείς που με τη βία κατέχουν τη γη τους ή ενάντια στον οποιασδήποτε άλλης μορφής ξένο επεκτατισμό. Η αλληλεγγύη μεταξύ των Λαών πρέπει να επεκτείνεται και στους τομείς της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας και σε όποιο άλλο τομέα υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, χωρίς να υπονομεύεται η προοπτική της αυτοδιάθεσης των Λαών.
 7. Θεωρεί την οικολογική καταστροφή ως το σοβαρότερο πρόβλημα που απειλεί τον πλανήτη. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων σε όλο τον πλανήτη, υποβαθμίζει σοβαρά τη ποιότητα ζωής και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της ανθρωπότητας. Για μας η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος αυτού, είναι ζητήματα υψίστης προτεραιότητας. Οι ανάγκες των κρατών για οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να στηριχτούν σε νέες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους-τεχνολογίες που να μην επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, στις οποίες να έχουν πρόσβαση και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι και το δικαίωμα στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών θα μπορέσει να διαφυλαχτεί, αλλά και η ζωτικής σημασίας ανάγκη για προστασία του οικοσυστήματος του πλανήτη μας να επιτευχθεί.
 8. Η δυνατότητα καθολικής συμμετοχής στην πληροφόρηση και απόλαυση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα τεχνολογία για βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, είναι βασική μας απαίτηση, με παράλληλη προστασία της ανηλικότητας από τους εισβολείς των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία προϋποθέσεων ηθικής θωράκισης της κοινωνίας μας και επικράτησης σε αυτήν ανθρωπιστικών αξιών και σύγχρονων αρχών.
 9. Σέβεται τις πολιτικό-ιδεολογικές διακηρύξεις και το πρόγραμμα του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετέχει ενεργά. Ως αυτόνομη, πολιτική οργάνωση νεολαίας διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει με ανεξαρτησία των οργάνων της τις όποιες πολιτικές αποφάσεις, σε θέματα νεολαίας-παιδείας που μπορεί να διαφοροποιούνται – και δημόσια – από αυτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Επιδιώκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση αλτρουιστική, ανθρώπινη, δίκαιη και σοσιαλιστική. Προσδοκούμε οι πολίτες τις Ένωσης να απολαμβάνουν το δικαίωμα της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απαιτούμε την αποδέσμευση όλων των πολιτών από τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των σύγχρονων μονοπωλίων.

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών

 1. Η καθημερινή, αδιάκοπη, και δυναμική δραστηριοποίηση της νεολαίας στη βάση της προβολής της πολιτικής και της ιδεολογίας της. 
 2. Η πραγματοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων κοινωνικής παρέμβασης και πολιτικής διεκδίκησης.
 3. Η συνεχής και συχνή επικοινωνία μεταξύ των μελών της Οργάνωσης. 
 4. Η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση των απόψεων, θέσεων και διεκδικήσεων της Οργάνωσης.
 5. Η συνεργασία, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με οργανώσεις νεολαίας και άλλα οργανωμένα σύνολα και άτομα με τα οποία υπάρχουν συγκλίσεις αρχών, προγραμμάτων και θέσεων.
 6. Η έκδοση επίσημου εκφραστικού εντύπου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 7. Η χρησιμοποίηση κάθε άλλου νόμιμου μέσου.

Διεθνείς Σχέσεις

Η Νεολαία ΕΔΕΚ  ως η πλέον διεθνιστική νεολαιίστικη οργάνωση με δράσεις αντιιμπεριαλιστικές ,αντιρατσιστικές και αντιδικτατορικές έδωσε το δικό της στίγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρεθήκαμε στο πλευρό των Παλαιστινίων του αείμνηστου Γιασέρ Αραφάτ για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, πολεμήσαμε δίπλα στους  Αφρικανούς ενάντια στον αυταρχισμό και τον φυλετικό διαχωρισμό του Άπαρτχαιντ, στηρίξαμε τις προσπάθειες των Κούρδων του Αμπτουλάχ  Οτσαλάν για επιβίωση και ανεξαρτησία από τον τούρκικο σωβινισμό, αλλά έδωσαν και το αίμα τους τεράστιοι σύντροφοι για την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα . Αντιστεκόμαστε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται σε όλους τους λαούς , διεθνοποιούμε το κυπριακό ζήτημα  ως πρόβλημα εισβολής κατοχής, εθνοκάθαρσης και εποικισμού απαιτώντας μια λύση δημοκρατική και δίκαιη. Η Νεολαία ΕΔΕΚ είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νεολαιών  ΙUSY (International Union Socialist Youth) αλλά και της  Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Νέων Σοσιαλιστών YES (Young European Socialists). Η Νεολαία ΕΔΕΚ συμμετέχει στα όργανα και τις δραστηριότητες των δύο ενώσεων με εκπροσώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με τον εκάστοτε Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωσης.