Παιδεία

ΠΑΙΔΕΙΑ

Όπως είπε κάποτε ο Άγγλος ποιητής Γουίσταν Χιου Όντεν:

«Αν ένα άτομο δεν παίρνει την εκπαίδευση που επιθυμεί απ’ την κοινωνία, το άτομο αυτό αδικείται από την κοινωνία».

Σε αυτήν, λοιπόν, τη βάση, τοποθετούμε ως Νεολαία ΕΔΕΚ τη θέση που θα πρέπει να έχει η Παιδεία αλλά και η Εκπαίδευση στις μέρες μας. Εκπαίδευση που δεν θα αδικεί κανένα πολίτη και που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Πάγια  μας θέση είναι η προσφορά από το κράτος, δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, σύγχρονης και δίκαιας, η οποία θα παραχωρεί ευκαιρίες και κίνητρα σε όλα τα παιδιά αλλά και στους ενήλικες πολίτες, είτε πρόκειται για φοιτητές, είτε πολίτες που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργότερα με τη διά βίου μάθηση.

Η νομοθεσία για την Εκπαίδευση θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ως προς τις πτυχές που είναι απαραίτητο ώστε να δημιουργηθεί στην Κύπρο του 21ου αιώνα ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, το οποίο θα έχει πρώτιστο του στόχο τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι και πρέπει να είναι παιδαγωγοί, θεωρούμε αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμού στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι άνθρωποι που θα προσλαμβάνονται στα σχολεία και θα ασκούν το σημαντικό αυτό λειτούργημα θα πρέπει να αξιολογούνται σωστά και να επιλέγονται οι καλύτεροι, τόσο σε προσόντα, όσο και σε δεξιότητες, ενώ η επιμόρφωσή τους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας και την εκάστοτε Κυβέρνηση του τόπου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποστηρίζουμε τη διαμόρφωση νέων και σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία θα υποστηρίζονται κι από νέο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι μαθητές μας θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για την κοινωνία της γνώσης και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, για αυτό και θεωρούμε αναγκαία την επέκταση του διαδικτυακού σχολείου με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και όλων των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και έρευνας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

>> Στρατηγική για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση μας έχουν ενταχθεί μεγάλοι αριθμοί αλλόγλωσσων μαθητών, θα πρέπει να μας  οδηγήσει στην κατεύθυνση της θεσμοθετημένης και οργανωμένης ενισχυτικής διδασκαλίας ούτως ώστε η ένταξη τους να είναι ομαλή, τόσο για τα ίδια τα αλλόγλωσσα παιδιά, όσο και για τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Η ειρηνική συνύπαρξη μαθητών αλλά και ο αλληλοσεβασμός τους, χωρίς ίχνη ρατσισμού και φοβίας, για μας θα πρέπει να είναι προτεραιότητα.

>> Εξατομίκευση και στήριξη: Το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικά θέλω, με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά ταλέντα, είναι αναμφισβήτητο. Για μας, λοιπόν, η εξατομίκευση του κάθε παιδιού από το σχολείο κι από τους εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δομές εκείνες που να είναι ικανές να ξεχωρίζουν και να αναδεικνύουν τα σημαντικά στοιχεία των μαθητών και τα ταλέντα τους, ούτως ώστε να τους παραχωρούνται τα απαραίτητα κίνητρα να τα αναπτύξουν και να τα καλλιεργήσουν (αθλητισμός, καλλιτεχνική κλίση, ροπή προς συγκεκριμένα μαθήματα και δραστηριότητες κλπ).

>> Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ώστε οι μαθητές από μικρή ηλικία να έχουν σαν τρόπο ζωής τους το σεβασμό και την αγάπη στο περιβάλλον και γενικότερα στη ζωή.

>> Πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καταγράφονται αυξημένα κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς από παιδιά και νέους. Πέραν από την αντιμετώπιση και την πρόληψη τους θα πρέπει ένα σύγχρονο, ανθρώπινο σχολείο να προβληματίζεται και για τους λόγους που αυτά εκδηλώνονται. Άρα, χρειάζεται έρευνα για τη διάγνωση των διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν αλλά και των αναγκών. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική πρόσληψης, επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), καθώς επίσης και αύξηση των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στα σχολεία.

>> Έρευνα και Τεχνολογία: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, τα μέσα και οι μέθοδοι που έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα μπορούσαν να παραμένουν στάσιμα. Θα πρέπει η έρευνα και η τεχνολογία να στηριχθούν με διάφορες πολιτικές από πλευράς του κράτους, κυρίως σε τομείς που αποδεδειγμένα έχουν πολλά να προσφέρουν στο μέλλον.

>> Αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης: Πρόκειται για ένα σημαντικό τομέα που στήριξε και στηρίζει την κυπριακή κοινωνία εκατοντάδες χρόνια. Τεχνικά επαγγέλματα δυστυχώς «σβήνουν» σήμερα, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στην κοινωνία αλλά και την οικονομία του τόπου. Η Τεχνική Εκπαίδευση θα πρέπει να στηριχθεί και να δίνονται κίνητρα σε όσους επιθυμούν να την ακολουθήσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ως θετικό, η δημιουργία και λειτουργία των Μεταλυκειακών Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία προσφέρουν κατάρτιση και επιμόρφωση σε σημαντικούς τομείς.

>> Ίσες ευκαιρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Αύξηση της ετήσιας φοιτητικής χορηγίας στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και αναλόγως του αριθμού των φοιτητών σε κάθε οικογένεια, αξιοκρατική λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ώστε να ενισχύει οικονομικά τους άριστους άπορους φοιτητές, ανέγερση φοιτητικών εστιών για τη στέγαση φοιτητών που δεν διαθέτουν στέγη καθώς και φοροαπαλλαγή των εργαζομένων φοιτητών είναι για μας μερικά από τα όσα θα πρέπει να γίνουν.

Είναι για μας κεκτημένο του φοιτητικού κινήματος η φοιτητική χορηγία να δίνεται σε όλους τους φοιτητές. Αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της πατρίδας μας αλλά και πάλι, η στοχοποίηση των φοιτητών δεν αποτελεί λύση του προβλήματος όπως δεν αποτέλεσε και πηγή του προβλήματος. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει σταθερό ποσό φοιτητικής χορηγίας το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί και το οποίο πρέπει να παίρνουν όλοι οι φοιτητές, και από κει και πέρα το ποσό αυτό να επιδέχεται αύξηση ανάλογα με διάφορα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Άλλωστε είναι κοινώς παραδεκτό το γεγονός ότι «η ζωή έχει ακριβύνει». Το κόστος συντήρησης ενός φοιτητή είναι τεράστιο και η αποκοπή της φοιτητικής χορηγίας από οποιονδήποτε αποτελεί μέτρο αντιφοιτητικό.

Δε συμμεριζόμαστε λοιπόν, το σημερινό τρόπο κατανομής της φοιτητικής χορηγίας. Θα πρέπει να γίνει από το κράτος μια πιο δίκαιη κατανομή της κρατικής χορηγίας αλλά πάντοτε με γνώμονα να ενισχυθούν περισσότερο από ότι ενισχύονται τώρα οι πιο ευάλωτες ομάδες και αυτές που χρειάζονται την στήριξη της πολιτείας. Η φοιτητική χορηγία, αν θα έπρεπε να μειωθεί θα έπρεπε να γίνει μόνο προκειμένου να αυξηθεί η χορηγία που παίρνουν οι δυσπραγούντες συμπατριώτες μας, και όχι να μειωθεί αν όχι αποκοπεί με τον τρόπο που γνωρίζουμε πως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Για αυτό προτείνουμε η μείωση αυτή να επανεξεταστεί και να χρησιμοποιηθούν σαν κριτήρια αξιολόγησης της κατανομής του φοιτητικού επιδόματος ο τόπος φοίτησης, το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή, το κατά πόσο ο φοιτητής προέρχεται από πολύτεκνη ή και εκτοπισμένη οικογένεια, εάν ο φοιτητής πληρώνει δίδακτρα ή όχι και πρόσθετα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια προς όφελος και όχι προς αποκλεισμών φοιτητών.

Επίσης, καλούμε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια όπως επανεξετάσουν το ύψος των διδάκτρων τους, ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική κρίση έχει πλήξει χιλιάδες οικογένειες στην Κύπρο. Είναι απαράδεκτο και συνάμα απάνθρωπο, φοιτητές – νέοι άνθρωποι – να αναγκάζονται να διακόπτουν τις σπουδές τους και να εγκαταλείπουν τα όνειρά τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα των ιδιωτικών  Πανεπιστημίων.

Χρέος της πολιτείας να επενδύσει στην Παιδεία.  Για να μην χάσει η νέα γενιά τη δική της ευκαιρία για ζωή!