Εθνική Φρουρά

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Έχει τεθεί ουκ ολίγες φορές το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να μειωθεί η στρατιωτική θητεία. Εν έτη 2016, η κυβέρνηση Αναστασιάδη υπό το πρίσμα της προεκλογικής σκοπιμότητας αλλά και της αλίευσης περισσότερων ψήφων προχώρησε σε μείωση της στρατιωτικής θητείας χωρίς κανένα σχεδιασμό με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να μείνει αφύλακτη η Κύπρος.

Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί μονολεκτικά με ένα ναι ή ένα όχι. Πριν να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους. Παράμετροι που η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει αγνοήσει!

Πρώτον, μια βασική παράμετρος αποτελεί η Κατοχή. Ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα με το στρατό κατοχής να είναι πλήρως οργανωμένος και εξοπλισμένος, με 40.000 Τούρκους στρατιώτες να βρίσκονται σε επιθετική διάταξη. Επίσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο τουρκικός στρατός ανέρχεται σε 670.581 άτομα.

Δεύτερον, αποτελεί ανάγκη της Κυπριακής Δημοκρατίας να διατηρεί ένα ελάχιστο αριθμό στρατιωτικής δύναμης για να καλυφθούν οι ελάχιστες ανάγκες ασφαλείας. Δεν υπάρχει ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο που δεν διατηρεί στρατό, πόσο μάλλον ένα κράτος όπως η Κύπρος το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή. Το μοναδικό κράτος ανά το παγκόσμιο το οποίο δεν διατηρεί στρατό είναι ένα μικρό νησί το Ναούρου του οποίου την ασφάλεια όμως εγγυάται η Αυστραλία.

Η μείωση της στρατιωτικής θητείας δεν αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε σήμερα αλλά αποτελεί ένα παλιό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο αποτελούσε προεκλογική δέσμευση και του παλιού και του νέου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχώρησαν στην υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης με υπουργική απόφαση, αφού δεν αποτελεί ανάγκη η νομοθετική ρύθμιση από την Βουλή.

Ίσως γιατί τελικά δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Το θέμα δεν είναι μόνο οι θέσεις και/ή οι προθέσεις μας. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς αλλά αντίθετα είμαστε ένας ειρηνικός λαός. Ουδέποτε στην πρόσφατη ιστορίας μας κάναμε επιθετικό πόλεμο.

Για να προχωρήσουμε όμως στην μείωση της στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια 3 βασικών πυλώνων.

  • Πρώτος πυλώνας αποτελεί η ασφάλεια. Για κάθε κράτος βασικό απαιτούμενο είναι να πληρούνται απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Εάν αυτές πληρούνται τότε μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας.
  • Δεύτερος πυλώνας αποτελεί το Κυπριακό Ζήτημα και ειδικότερα η ύπαρξη κατοχικού στρατού στα εδάφη μας. Κάθε κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του οφείλει να διατηρεί ελάχιστη αμυντική διάταξη. Στην περίπτωση της Κύπρου όπου βρίσκεται υπό κατοχή το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οφείλουμε να διατηρούμε αμυντική διάταξη έναντι στην επιθετική διάταξη του Τουρκικού στρατού και να διαφυλάττουμε μια γραμμή καταπαύσεως του πυρός 180 χλμ.
  • Τρίτος πυλώνας αποτελεί η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς πυλώνες. Αποτελεί επομένως και ζήτημα στρατιωτικής διπλωματίας. Ο Κυπριακός στρατός λαμβάνει μέρος σε διάφορες ασκήσεις και διατηρεί αμυντικές συμφωνίες με διάφορες χώρες. Λαμβάνει μέρος σε ασκήσεις προστασίας συνόρων, σε ασκήσεις για τους πειρατές και το κυριότερο συμμετέχει στον Ευρωστρατό ο οποίος λαμβάνει μέρος σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Βασική παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί τέλος υπόψη είναι το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί στην περιοχή.

Για να προχωρήσουμε στη μείωση της στρατιωτικής θητείας, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουμε σε αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό το οποίο αναμένεται ότι θα δημιουργηθεί. Για να προχωρήσουμε στη μείωση της στρατιωτικής θητείας, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουμε σε αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό το οποίο αναμένεται ότι θα δημιουργηθεί. Εξάλλου, οι καιροί σήμερα απαιτούν σύγχρονους και ευέλικτους στρατούς, αφού δεν νικούν οι αριθμοί, αλλά η τεχνολογία, οι γνώσεις, το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και το άριστα συντηρημένο υλικό.

  • Θα πρέπει να αναπληρωθούν οι κληρωτοί οπλίτες με μισθωτούς οπλίτες μακράς διαρκείας, μια παράμετρος η οποία θα εξασφαλίσει και εργασία σε μεγάλο αριθμό νέων ανέργων. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό και το γεγονός ότι με βάση μελέτη η κατάταξη των οπλιτών στην Εθνική Φρουρά είναι φθίνουσα λόγω της υπογεννητικότητας.
  • Θα πρέπει να μηχανοκινηθούν όλες οι μονάδες έτσι ώστε να καλυφθεί ο χρόνος αντίδρασης.
  • Χρειάζεται να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν τα οπλικά συστήματα και να προχωρήσουμε στην αγορά νέων εξοπλιστικών μέσων.
  • Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνολογικά μέσα για την παρατήρηση και τον εντοπισμό συγκέντρωσης εχθρικών δυνάμεων (αλλά και για την αποτροπή κλοπών στρατιωτικού υλικού).

Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω για το μισθοφορικό στρατό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν είμαστε μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης η οποία δεν απειλείται από ξένες δυνάμεις, δεν ζούμε σε μια φιλειρηνική περιοχή όπου η καριέρα στον στρατό θα αποτελούσε κίνητρο. Το πρώτο ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι τι εννοούμε να έχουμε μισθοφορικό στρατό; Να αγοράζουμε υπηρεσίες από ξένους. Αυτό θα αποτελούμε μια άκρως επικίνδυνη κίνηση αφού εγκυμονεί ο κίνδυνος να ελεγχόμαστε από ξένους.

Αν εννοούμε να εκπαιδεύσουμε κύπριους πολίτες, το ερώτημα το οποίο παραμένει αναπάντητο είναι γιατί αυτό δεν υλοποιήθηκε τόσα χρόνια. Μήπως γιατί δεν υπάρχει μια επιστημονική μελέτη η οποία να λέει επακριβώς τις ανάγκες μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι έφεδροί μας παρουσιάζονται και υπηρετούν ακόμη και σε συντάξιμη ηλικία. Δεν καλύπτονται διαφορετικά οι ανάγκες μας από τη στιγμή όπου ο Τουρκικός κατοχικός στρατός βρίσκεται απέναντί μας.

Συμπερασματικά λοιπόν, εάν έχουμε τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους να εξασφαλίσουμε τα απαιτούμενα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς ούτως ώστε να διατηρηθεί η ελάχιστη αμυντική ικανότητα της Εθνικής Φρουρά, τότε είμαστε υπέρ της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με επιστημονικό και μελετημένο τρόπο χωρίς να επηρεάζονται θέματα ασφάλειας και άμυνας. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τη στρατιωτική θητεία και παράλληλα να μειωθεί και η ασφάλειά μας. Διότι καταυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη θυσίασε την ασφάλεια των πολιτών για χάριν της ψηφοθηρίας και των εφήμερων εντυπώσεων.

Το κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες του και να παρέχει συνθήκες ασφαλείας. Η οποιαδήποτε αλλαγή γίνει – που πρέπει να γίνει και το υποστηρίζουμε – θα πρέπει να βασίζεται σε μελέτες και συμπεράσματα ειδικών.