Εξάλειψη της φτώχειας

Εξάλειψη της φτώχειας

Η 17η Οκτωβρίου κηρύχθηκε το 1993  από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας.

Τα σχετικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την τραγικότητα της κατάστασης.  Σύμφωνα με σχετικές έρευνες του ΟΗΕ, ένα παιδί πεθαίνει κάθε τρία δευτερόλεπτα εξαιτίας της πείνας ενώ αντίστοιχα 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα.

Ο φαύλος κύκλος της φτώχειας – και ως αποτέλεσμα αυτής η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων – δεν μπορεί να εξαλειφθεί παρά με την λήψη μέτρων εκ μέρους της πολιτείας.

Κάθε Κράτος οφείλει να προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι, οι μονογονεικές και πολύτεκνες οικογένειες και οι ηλικιωμένοι, ομάδες στις οποίες ο κίνδυνος της φτώχειας είναι αυξημένος.

Κάθε Κράτος οφείλει να μην θέτει φραγμούς και εμπόδια για πρόσβαση στην παιδεία, στην υγειονομική περίθαλψη, στην τροφή, στο καθαρό νερό.

Σε μια εποχή όπου η ανεργία έχει οδηγήσει πολλούς συμπατριώτες μας στα όρια της φτώχειας, η Νεολαία ΕΔΕΚ καλεί τη Κυπριακή πολιτεία να στηρίξει τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.  Δεν θα ανεχθούμε το βρώμικο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην κατεύθυνση της πολιτικής και την υποβάθμιση του βιωτικού επιπέδου. Η Κυπριακή Πολιτεία, εάν θέλει να ονομάζεται  κοινωνικό κράτος, οφείλει να στηρίξει κάθε πολίτη και να διασφαλίσει την αξιοπρεπή του διαβίωση.