Ενάντια στη σεξουαλικοποίηση των παιδιών και εφήβων

 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η   σεξουαλικοποίηση   των   παιδιών   και   των   εφήβων   αποτελεί   μια σκληρή   πραγματικότητα   τα   τελευταία   χρόνια.     Ενδείξεις   του φαινομένου αυτού υπάρχουν σε κάθε μέσο ενημέρωσης, ηλεκτρονικά παιχνίδια, βίντεο, ταινίες, περιοδικά, διαφημίσεις και διαδίκτυο.

Το φαινόμενο ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια με τη σεξουαλικοποίηση της   γυναίκας,   τόσο   στα   μέσα   μαζικής   ενημέρωσης,   όσο   και   στη κοινωνία   γενικότερα.     Οι   εκάστοτε κυβερνώντες  όμως   δεν   έλαβαν όλα τα δέοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού με αποτέλεσμα   αυτό   πλέον   να   έχει   επεκταθεί   και   να   αγγίζει   και   τις ευαίσθητες πλέον ηλικίες.

Οι   αρνητικές   επιπτώσεις   του   φαινομένου   αυτού   στη   σωματική   και ψυχική   υγεία,   στη   διαμόρφωση   των   τάσεων,   αντιλήψεων   και πεποιθήσεων του ατόμου, επιβεβαιώνονται πλέον και από έρευνες. Ως νεολαία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο φαινόμενο αυτό. Στεκόμαστε ενάντια στη σεξουαλικοποίηση των παιδιών και εφήβων, όπως   φυσικά   ενάντια   στεκόμαστε   στη   σεξουαλικοποίηση   των γυναικών.   Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη σεξουαλική κακοποίηση των νέων και ως νεολαία πιστεύουμε και στηρίζουμε την προώθηση και ενίσχυση των θυμάτων.

Η   σεξουαλική   υποκειμενοποίηση   έχει   καταστεί   πλέον αντικειμενοποίηση σε μια καινούρια και ακόμη πιο ολέθρια αμφίεση. Η άμεση λήψη μέτρων αποτελεί αδήριτη ανάγκη.