Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου.
Η συγκεκριμένη ημέρα επικεντρώνεται σε διάφορα ζητήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν όλο τον κόσμο.
Ο μισός πληθυσμός της Γης εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκτήσει τις βασικές υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται. Η Καθολική Υγειονομική Κάλυψη αφορά την αλλαγή αυτού και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για όλους, χωρίς οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα.

Αυτό έχει κεντρική σημασία για την οικοδόμηση υγιών κοινωνιών και οικονομιών καθώς και για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και δεν πρόκειται μόνο για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Πρόκειται για πολιτικές και δράσεις σε πολλούς τομείς. Πρέπει να εξετάσουμε τους ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Και πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε υψηλά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που μπορούν να εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν τους ασθενείς τους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν δύναμη, που ξέρουν πώς να φροντίζουν την υγεία τους και εκείνη των οικογενειών τους. Και χρειαζόμαστε κοινότητες οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όταν και όπου τη χρειάζονται. Πρέπει επίσης να τονίσουμε τη σημασία της ψυχικής υγείας, την τόσο συχνά στιγματισμένη και ξεχασμένη.

Η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων και της καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Η διακήρυξη της Αστάνα άνοιξε το δρόμο για τον κόσμο να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Τώρα είναι καιρός να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

Η υγεία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πολιτικές δεσμεύσεις και σχέσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για το φέρουν στη ζωή. Ας δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε έτοιμοι να γεφυρώσουμε τα κενά στην υγειονομική κάλυψη παγκοσμίως και να παράσχουμε υγεία για όλους.

Share