Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων Παιδιού

 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού μας βρίσκει αντιμέτωπους με ακόμα μια μεγάλη μάχη που κλήθηκαν να δώσουν τα παιδιά μας , τον εγκλεισμό και τα μέτρα τα οποία αποφασίζονται για περιορισμό της πανδημίας.

 

Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πώς μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία επηρεάζουν τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες που βρίσκονταν ήδη στο όριο της φτώχιας ή μειώθηκαν τα εισοδήματά τους λόγω της πανδημίας. Χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον έχουν όλα τα παιδιά αξιοπρεπή διαβίωση και πρόσβαση στα κατάλληλα μέσα και υποδομές (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.ά.) για να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την τηλεκπαίδευση.

 

Η εισήγησή μας είναι πριν από την λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που αφορούν τα παιδιά, να ακούγεται η ίδια η άποψη των παιδιών. Δεν γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να εξετάζεται πώς τα παιδιά τις βιώνουν και σε ποιο βαθμό τις κατανοούν. Δεν πρέπει να περιμένουμε την διαμαρτυρία των παιδιών και έπειτα να προχωρούμε σε διορθωτικές κινήσεις.

 

Πέραν τούτου ζητούμε ένα σύστημα που να  :

  • μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες,
  • οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία επηρεάζουν τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες που βρίσκονταν ήδη στο όριο της φτώχιας ή μειώθηκαν τα εισοδήματά τους λόγω της πανδημίας. Χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον έχουν όλα τα παιδιά αξιοπρεπή διαβίωση και πρόσβαση στα κατάλληλα μέσα και υποδομές (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.ά.) για να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την τηλεκπαίδευση.
  • προωθεί την εξάλειψη κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας στα παιδιά από οποιονδήποτε διότι παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται , προσβάλλει την προσωπικότητά τους, τα εξοικειώνει με τη βία ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και είναι επικίνδυνη για την ψυχική και σωματική τους υγεία.
  • υποστηρίζει την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά από ενήλικες σε βάρος των παιδιών ή ενώπιον τους.
  • αποβλέπει στην εξάλειψη της κοινωνικής και νομικής αποδοχής της σωματικής τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας, ώστε αυτά να διαπαιδαγωγούνται μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή και με μεθόδους σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες.

 

Ως Νεολαία ΕΔΕΚ μέσα στους δύσκολους αυτούς καιρούς, εντείνουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας και αγγίζουμε καθημερινά θέματα που αφορούν στο παιδί, τις συνθήκες διαβίωσης του, την ποιότητα ζωής του και συνεχίζουμε με κάθε τρόπο την προσφορά μας στο παιδί, μέσα από τις εκστρατείες αλληλεγγύης που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο.

 

Νεολαία ΕΔΕΚ

20 Νοεμβρίου 2020

 

Share