Κίνητρα και παροχές για την οικονομία

Χωρίς αμφιβολία θα υπάρξουν μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Για να μπορέσουν να μειωθούν και για επανεκκίνηση η οικονομία το συντομότερο, θα πρέπει ανάμεσα στα μέτρα που θα ληφθούν να δοθούν κίνητρα ώστε να διατηρηθεί μία στοιχειώδης ρευστότητα στα ταμεία του κράτους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις κοινωνικές παροχές και να στηριχθούν οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Κυβέρνηση οφείλει να :

Να διασφαλίσει και να κατοχυρώσει τους εργαζόμενους
Να απαγορεύσει τις απολύσεις για τους επόμενους 2 μήνες
Να προβει σε 10% μείωση των οφειλών των πολιτών και επιχειρήσεων προς το κράτος για όσους θα τις τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα, όπως:

– Σχέδιο Αριάδνη
– Ληξιπρόθεσμες οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Φ.Π.Α.
– Οφειλές στο Φόρο Εισοδήματος.

Νεολαία ΕΔΕΚ
14 Απρ. 20

Share