Γενικός Κατώτατος Μισθός Εδώ και Τώρα

 

Οι εργαζόμενοι στην Κύπρο καταγραφούν την μεγαλύτερη απώλεια εισοδημάτων την χρονική περίοδο μεταξύ 2010 και 2019 από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή για ίσης αξίας εργασία οι απολαβές πριν 9 χρόνια ήταν πολύ πιο ψηλές. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μας προκαλεί έκπληξη ότι η Κύπρος παρουσιάζει το μεγαλύτερο χάσμα στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη.

 

 

Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι η καθυστέρηση στην υιοθέτηση κατώτατου μισθού θα οδηγεί σε  όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας στην χώρα μας και κυρίως επηρεάζει εμάς τους νέους που υπό τις περιστάσεις αναγκάζονται να εργάζονται με μισθούς πείνας, που αυτό βολεύει φυσικά όσους θέλουν να αυξήσουν περισσότερο τα επιχειρηματικά τους κέρδη.   Η λεγόμενη ανάκαμψη της οικονομίας  σε καμία των περιπτώσεων δεν ευνόησε την μεγαλύτερη μερίδα συμπολιτών μας που βρίσκονται στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και σίγουρα δεν ευνόησε τους νέους .

 

Κατά την άποψη μας απαιτείται η ενίσχυση και η θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων . Έτσι ώστε όλοι να απολαμβάνουν την κατανομή του παραγόμενου πλούτο, πάντα διασφαλίζοντας  για όλους αξιοπρεπή  απασχόληση με νομικά κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

 

Νεολαία ΕΔΕΚ

7 Φεβρουαρίου 2020

Share