Αθλητισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αθλητισμός είναι ένας βασικός συντελεστής παιδείας , υγείας , πολιτιστικής εξύψωσης, υγιούς ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μέσω συναδέλφωσης. Είναι επίσης μια κοινωνική λειτουργία, στην οποία όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στην οποία όλοι πρέπει να έχουν το χρόνο , τα μέσα και τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν.

Θα εργαστούμε για τη διαμόρφωση και ψήφιση νόμου – πλαισίου , που θα ρυθμίζει τα ζητήματα του αθλητισμού , θα καθιερώνει τη δημοκρατία , τη διαφάνεια και το κοινωνικό έλεγχο και θα απελευθερώνει τον αθλητισμό από τον εναγκαλισμό των κομματικών και οικονομικών κυκλωμάτων. Θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις άθλησης για όλους , θεσπίζοντας την αθλητική και τη φίλαθλη παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. θα επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία του αθλητισμού και θα περιορίζει το ρόλο του κράτους στην επιτήρηση της συμμόρφωσης προς το νομικό πλαίσιο και τη διασφάλιση πόρων για την εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ευρώπη.

Επείγει ακόμα η ολοκλήρωση της απαραίτητης αθλητικής υποδομής , με σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης.

Η βία είναι μάστιγα στα γήπεδα μας και κατάρα για τον αθλητισμό μας. Για την καταπολέμηση του αντικοινωνικού αυτού φαινόμενου , χρειάζεται να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε τη συσσωρευμένη πείρα στην Ευρώπη , και να διαθέσουμε πόρους για αναβάθμιση των γηπέδων και εγκατάσταση αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού. Κυρίαρχο ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η διαφώτιση του φίλαθλου κοινού , με στόχο τη καλλιέργεια του αθλητικού ήθους και του φίλαθλου πνεύματος.

Είναι όμως καιρός να μελετήσουμε και αυστηρότερες τιμωρίες για σωματεία των οποίων παράγοντες με τη συμπεριφορά τους, έμμεσα και άμεσα ενθαρρύνουν και υποδαυλίζουν τη βία.

Ο αθλητισμός πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό για όλο τον κόσμο. Από το δημοτικό σχολείο μέχρι και την Τρίτη ηλικία, χωρίς πολλά χρήματα και πολυέξοδες επενδύσεις.

Να αυξηθεί ποσοτικά και ποιοτικά το μάθημα της γυμναστικής στα σχολεία . Να εξετασθεί το ενδεχόμενο διορισμού γυμναστών στα δημοτικά σχολεία .

Ο αθλητισμός πρέπει να είναι καθαρός μακριά από απαγορευμένες ουσίες , κομματικές παρεμβάσεις , προκαταλήψεις και στημένα παιχνίδια.

Η δημιουργία Υπουργείου ή Υφυπουργείου Αθλητισμού και η επαναδραστηριοποίηση της Διακομματικής επιτροπής για τον αθλητισμό θα μπορέσει να δώσει ριζοσπαστικές λύσεις σε πολλά προβλήματα.