Έγγραφο για τη Δημοκρατία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Δημοκρατία αποτελεί το πολίτευμα της συμμετοχής. Το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από το λαό και εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του λαού.

Η Δημοκρατία υπαγορεύει τον σεβασμό των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη συναίνεση, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Η Κύπρος βίωσε το 1974 την κατάργηση της Δημοκρατίας και, στη συνέχεια, την τουρκική εισβολή, τις συνέπειες της οποίας υφίσταται μέχρι σήμερα. Τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού ακόμη καταπατούνται από την Τουρκία παρά την επανειλημμένη καταδίκη της από τον ΟΗΕ, την Ε.Ε. και από άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η Νεολαία ΕΔΕΚ τονίζει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού Ζητήματος. Μια λύση η οποία θα διασφαλίζει το σεβασμό όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του Κυπριακού λαού. Μια λύση η οποία θα διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των Αρχών της Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Κυπριακή Επικράτεια.