Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος

Αλλάζουμε συνήθειες για την ουσιαστικη προστασία του περιβάλλοννος στην πράξη.

 • Ανακυκλώνουμε
 • Επαναχρησιμοποιούμε
 • Καταναλώνουμε νερό και ηλεκτρική ενέργεια με μέτρο
 • Καθαρίζουμε παραλίες και δημόσιους χώρους
 • Χρησιμοποιούμε ποδήλατο
 • Φυτεύουμε
 • Αυξάνουμε του ποσοστό χρήσης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα ξενοδοχεία και στη βιομηχανία τα οποία θα μειώσουν και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα αντλιοστάσια.
 • Μετατροπή όλων των δημοσίων κτηρίων σε κτήρια μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Μεγαλύτερα κίνητρα για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.
 • Αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.
 • Καθορισμός ειδικών περιοχών απομονωμένων από τις οικιστικές για εγκατάσταση βαριών και οχληρών βιομηχανιών για να υπάρξει προστασία της υγείας των πολιτών.

SHARE