Το Κυπριακό Ζήτημα

H Νεολαία ΕΔΕΚ ως η Πατριωτική Αριστερά του νεολαιίστικου Κινήματος, η οποία ιδρύθηκε θέτοντας ως ύψιστή της προτεραιότητα τον αγώνα για τη διεκδίκηση και την επίτευξη μιας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος.  Μιας λύσης η οποία για να καταστεί βιώσιμη θα πρέπει να διασφαλίζει οπωσδήποτε τον τερματισμό της κατοχής, να αποκαθιστά την ενότητα της χώρας μας και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για το σύνολο του λαού μας.

 

 

Το Κυπριακό ζήτημα δεν αποτελεί μια διακοινοτική διαμάχη, δεν αποτελεί μια αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, ούτε θέμα διευθέτησης εδαφικών ποσοστών και συνταγματικών λεπτομερειών. Είναι θέμα Διεθνές και μόνο ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η Εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% των εδαφών μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ΔΙΕΘΝΕΣ έγκλημα.  

 

 

Δυστυχώς το Κυπριακό, με τη διαδικασία του διακοινοτικού διαλόγου που ακολουθείται υποβαθμίζεται εσφαλμένα και καταστροφικά  σε διακοινοτικό και η Τουρκία παρουσιάζεται ως ουδέτερος τρίτος, ως η «αθώα περιστέρα».  Η διαδικασία αυτή  αποδεδειγμένα δεν απέδωσε.  Η ιστορία των τελευταίων χρόνων πιστοποιεί το Βατερλό μια τέτοιας προσπάθειας, κάτι για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει πριν την έναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων. Αντίθετα μας έχει οδηγήσει σε τρομακτικές υποχωρήσεις.  Η ανάγκη χάραξης μιας νέας στρατηγικής είναι επιτακτική.

 

 

Οι συζητήσεις με την Τ/Κ κοινότητα δεν αποδίδουν και δε χρησιμεύουν, η συζήτηση υποβαθμίζεται σε συζήτηση κοινοτήτων και όχι κρατών, όπως θα έπρεπε να είναι. Γι αυτό οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν με την Τουρκία, τη χώρα που έχει εισβάλει στο νησί, έτσι ώστε να καταδειχθεί και στο διεθνές πολιτικό σκηνικό η αδιαλλαξία, αλλά και η ενοχή της. Δε δεχόμαστε να συζητήσουμε με οποιοδήποτε άλλον τρίτο ή με επιδιαιτησίες. Η Τουρκία στο εδώλιο του κατηγορουμένου ως ο μοναδικό θύτης.

 

 

Το Κυπριακό είναι ζήτημα ξένης επιδρομής, εισβολής και κατοχής της Ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Κύπρου από την Τουρκία, ως ζητήματος  παραβίασης του διεθνούς δικαίου και  κατ ΄  εξακολούθηση  καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

 

Μόνο  με την επίτευξη λύσης της διεθνούς πτυχής του προβλήματος μπορούμε να προχωρήσουμε σ  ΄ ένα δημοκρατικό εσωτερικό διάλογο. Ορθή διεθνοποίηση του Κυπριακού, μέσα από την κατάδειξή του ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, όπως είναι η αληθινή φύση του άλλωστε και όχι ένα δικοινοτικό πρόβλημα. Μια λύση του Κυπριακού ζητήματος θα πρέπει να στηρίζεται στον πραγματικό χαρακτήρα του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής, κατοχής και παραβίασης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

 

 

Ο αγώνας του Κυπριακού λαού θα πρέπει να είναι αγώνας για την απελευθέρωση του τόπου μας.  Αγώνας για μια δίκαιη, βιώσιμη, δημοκρατική και λειτουργική λύση που θα διασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και την συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χρειαζόμαστε μια νέα βάση. Μια νέα βάση λύσης η οποία θα οδηγήσει σε επίλυση του Κυπριακού και θα διασφαλίζει την μια, ενιαία, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, αδέσμευτη και αδιαίρετη Κυπριακή Δημοκρατία, την μια ιθαγένεια,  την μια νομική προσωπικότητα, την ενότητα του χώρου και των θεσμών.  Μια λύση η οποία θα καθιστά την Κύπρο πατρίδα όλων των νόμιμων κατοίκων της. Μια Κύπρο ενιαία ανεξάρτητη και σοσιαλιστική. Σε ένα νησί όπου οι δυο κοινότητες, θα αναχθούν σε μια ενιαία λαϊκή και εθνική ταυτότητα, ενδυναμώνοντας το εργατικό - λαϊκό Κίνημα για περαιτέρω διεκδικήσεις, καθώς και με την ενοποίηση των συνδικάτων να μπορέσει η εργατική τάξη να προστατεύσει τα έννομα δικαιώματά της από τις επιθέσεις του Κεφαλαίου.

Ως Νεολαία ΕΔΕΚ τονίζουμε ότι δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση πρόνοιες λύσης οι οποίες τείνουν σε παραβίαση των βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του λαού μας.

Η Νεολαία ΕΔΕΚ τονίζει ότι δεν πρέπει να γινόμαστε αιχμάλωτοι ονοματολογιών. Οφείλουμε να καθορίσουμε την ουσία της λύσης μέσα από ένα περίγραμμα αρχών λύσης, στο οποίο θα περιληφθούν ως κεφαλαιώδη ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα εξής:

 • Τερματισμός της κατοχής και κάθε άλλης ξένης στρατιωτικής παρουσίας.

 • Τερματισμός των επεμβατικών εγγυητικών δικαιωμάτων τρίτων χωρών, αποκλεισμός κηδεμόνων και κάθε ξένης στρατιωτικής παρουσίας

 • Διασφάλιση της ενότητας του χώρου, του κράτους και των θεσμών με την μια ενιαία και αδιαίρετη κυριαρχία, τη μια διεθνή νομική προσωπικότητα και τη μια ιθαγένεια.  Μια ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας με μια φωνή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.

 • Αντιμετώπιση του εποικισμού με την ύπαρξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού ανακοπής της συνεχούς ροής εποίκων και της απομάκρυνσης αυτών.  Ο εποικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου και μοναδικό στόχο και σκοπό έχει τη δημογραφική και πολιτισμική αλλοίωση του χαρακτήρα της Κύπρου με στόχο την Αλεξανδρεττοποίηση του νησιού.  

 • Διασφάλιση της επιστροφής όλων των προσφύγων στις κατοικίες και περιουσίες τους και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει πλήρης αποκατάστασή τους.  Το Διεθνές και το  Ευρωπαϊκό Δίκαιο αναγνωρίζει και κατοχυρώνει ρητά το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων στις οικίες και περιουσίες τους όπως  επίσης και το δικαίωμα της ελεύθερης απόλαυσης της περιουσίας τους.

 • Διασφάλιση της λειτουργικότητας του Κράτους με κατοχυρωμένη τη διάκριση των συντεταγμένων εξουσιών, άρνηση αποδοχής ουσιαστικής κατάργησης της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας με  αποκλεισμό άσκησης πολιτικών λειτουργιών από ξένους δικαστικούς λειτουργούς. Ως προς τούτο πρέπει απαραίτητα να θεσμοθετηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί λήψης των αποφάσεων και επίλυσης των αδιεξόδων έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα όποια ζητήματα προκύψουν. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η, άνευ παρεκκλίσεων, αυστηρή εφαρμογή της αρχής του Κράτους Δικαίου.

 • Διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων Κυπρίων – Ευρωπαίων πολιτών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 • Διασφάλιση της οικονομικής ενότητας της χώρας.   Θα πρέπει να επιτευχθεί η ενοποίηση της οικονομίας και να γίνουν προσπάθειες  να σμικρυνθούν και  να εξαλειφθούν οι οικονομικές ανισότητες αλλά και μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

 • Οι Διεθνείς συνθήκες  που θα επισυναφθούν στη συμφωνία λύσης να σέβονται την κυριαρχία του Κυπριακού Κράτους. Η όποια λύση θα πρέπει να καθιστά τη Κυπριακή Δημοκρατία ως τη μόνη κυρίαρχη  στον Εναέριο Χώρο, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στα Χωρικά Ύδατα της Κύπρου και να ασκεί πλήρη έλεγχος σε αυτά.

 • Αποτελεσματικές εγγυήσεις εφαρμογής της λύσης. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα νέο σύστημα ασφαλείας το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη και   στις δύο κοινότητες και θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία, τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους, ενώ παράλληλα δεν θα παραχωρεί επεμβατικά δικαιώματα σε τρίτη χώρα. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα ασφάλειας θα μπορέσει να εφαρμοστεί η λύση.

 • Σεβασμός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών θα πρέπει να προστατεύονται και να μην παραβιάζονται.  Η αυστηρή εφαρμογή του Κράτους Δικαίου θα είναι το μέσο για τη διαφύλαξη και σεβασμό τους.

 • Οριστική διευθέτηση του μεγάλου ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων

 • Αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την Κύπρο, χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις που θα καθιστούσαν τους Κύπριους πολίτες, πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην ίδια τους τη πατρίδα.

 • Αποτροπή κάθε μορφής διαχωρισμού του Κυπριακού λαού

 • Διασφάλιση των τριών βασικών ελευθεριών - ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης, ιδιοκτησίας

Βασική μας επιδίωξη θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας διαπραγματευτικής βάσης χωρίς τα επαχθή βάρη του παρελθόντος. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει να διαμηνύσουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι βάση των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αποτελούν:

 • Τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
 • Η Ευρωπαϊκή σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ

Η λύση θα πρέπει αδιαμφισβήτητα να υποστηρίζεται σταθερά από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  θα πρέπει να αποκλείονται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και η επιδιαιτησία.  Μια οποιαδήποτε λύση, προϊόν συμφωνίας,  πρέπει απαραίτητα να τεθεί ενώπιον του λαού σε δημοψήφισμα.

Τονίζουμε προς την κατοχική Τουρκία, ότι δεν θα ανεχθούμε την παρθενογένεση με διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δεν αποτελεί για μας λύση η χαλαρή συνομοσπονδία, ούτε και θα δεχθούμε την διατήρηση συνθηκών στρατηγικού ελέγχου της Κύπρου από την Τουρκία μέσω των εγγυήσεων ούτε επίσης την επαναφορά του Σχεδίου ΑΝΑΝ με άλλη ονομασία. Η απελευθέρωση του τόπου μας είναι η σημαία του αγώνα μας. Η όποια λύση οπωσδήποτε πρέπει να τεθεί ενώπιον του Κυπριακού λαού με δημοψήφισμα και μόνο  μετά  την λαϊκή έγκριση να εφαρμοστεί η λύση.

 Δεν θα χαριστούμε δεν θα υποχωρήσουμε δεν θα δεσμεύσουμε τον κυπριακό λαό, την νεολαία μας,  σε οποιαδήποτε λύση που θα υποθηκεύει το μέλλον της πατρίδα μας. Η ουσία του Κυπριακού προβλήματος, καθορίζει με σαφήνεια πως ο αγώνας του Κυπριακού λαού είναι αγώνας για την απελευθέρωση του τόπου μας.  Ως Νεολαία ΕΔΕΚ δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.  Γιατί τα σύνορά μας δεν βρίσκονται στην ημικατεχόμενη Λευκωσία μας. Τα σύνορά μας είναι στη Κερύνεια.